top of page

Algemene voorwaarden

Veerle Scheppers Fotografie
Elfnovemberlaan 34,

3010 Kessel-Lo (Leuven)

BE0849 225 991

1. De geleverde diensten en goederen die worden gefactureerd, houden geen overdracht of afstand in van eigendom of auteursrechten.

 

2. Bij elk gebruik van de foto’s zal de naam van de fotograaf vermeld worden als ©Veerle Scheppers.

 

3. Veerle Scheppers heeft het recht om de foto’s van de geportreteerde te publiceren in haar portfolio, op haar website, social media en in publicaties over haar werk.

 

4. In geval van niet betaling ten laatste op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met de moratoire interesten zoals voorzien in de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties.

 

5. Een schadebeding van 10% op de verschuldigde som zonder BTW, zal aangerekend worden voor alle kosten en schade veroorzaakt door de niet betaling op de vervaldag.

 

6. De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd voor alle geschillen behoudens deze inzake auteursrechten die behoren tot de rechtbanken van Brussel.

bottom of page